Valentina Devid

Toetsrevolutie, expert formatief handelen, docent geschiedenis, spreker

Evidence informed

Onderzoek kan ons heel veel vertellen over wat wel en niet werkt. Dit is voor het onderwijs niet anders. De wetenschap geeft ons veel tips en handreikingen die we kunnen gebruiken om het onderwijs zo effectief mogelijk vorm te geven. Zo kan dual coading, de cornel samenatting, rekening houden met cognitieve overbelasting en meer al heel veel doen. Al mijn trainingen  en workshops zijn gebaseerd op inzichten vanuit de wetenschap.

Formatief handelen

Formatief handelen gaat over de impact van onderwijs op het leerproces van de leerling, in plaats van de vraag of de docent alle leerstof heeft onderwezen. Hoe zorgen wij als docenten er dus voor dat bij de leerling kennis beklijft en dat de leerling uiteindelijk zelfstandig in staat is taken uit te voeren zonder de hulp van een docent? Formatief handelen kan met al deze vraagstukken helpen. Bekijk de site van Toetsrevolutie voor meer informatie.

Advisering schoolleiders & kartrekkers

Formatief handelen implementeren in een organisatie is een uitdagende opdracht. Welke veranderkundige stappen zijn onmisbaar? Hoe krijg je de mensen mee? Welke rol hebben ouders? Hoe creëer je draagvlak in de organisatie? Ik kan u helpen bij het opzetten, uitdenken en uitvoeren van formatief handelen binnen uw organisatie. Bekijk de site van Toetsrevolutie voor meer informatie.

Online cursus formatief handelen

Formatief handelen is een didactisch instrument dat je kunt inzetten om je lessen beter te laten aansluiten bij waar leerlingen staan in hun leerproces. In deze cursus leer je deze vaardigheid op een effectieve en efficiënte manier in te zetten. Voor meer informatie bekijk de site van Toetsrevolutie.nl


Bestel online cursus

Wie ben ik?

Even voorstellen

Valentina Devid is van oorsprong docent geschiedenis en levensbeschouwing. Ze heeft verschillende taken en rollen gehad binnen het VO. Zo is zij teamleider havo, brugklascoördinator en onderwijskundig leider geweest. Daarnaast heeft Valentina in het HBO als toetsdeskundige gewerkt bij de lerarenopleidingen van de HU. De master Leren en Innoveren was voor haar de eerste kennismaking met formatief handelen, waarna zij zich er verder helemaal in heeft gespecialiseerd. Formatief handelen heeft zij samen met collega’s succesvol geïmplementeerd in het VO. En deze ervaringen gebruikt zij weer om andere organisaties verder te helpen. Samen met René Kneyber en Dominique Sluijsmans heeft zij Toetsrevolutie opgericht om organisaties systematisch en onderbouwd te kunnen assisteren met het professionaliseren rondom formatief handelen. Met René Kneyber en Flemming van de Graaf maakt ze met veel (nerden)plezier de LLEARN-podcast.


Twitter


Linkedin


Meer informatie

Blogs

Mijn blogs

Formatief handelen: naar handvatten voor implementatie

Wat zijn goede handvatten bij het implementeren van formatief handelen in het onderwijs?  Op 11 juni jl. hebben we met z’n drieën hier een webinar over gegeven. Vanuit een heldere definitie van implementeren en formatief handelen hebben we zes bouwstenen inclusief kernvragen benoemd…

Lees meer

Ons model voor formatief handelen

Formatief handelen is een containerbegrip. Het concept bestaat uit een aantal strategieën die uitgevoerd kunnen worden met verschillende instrumenten. Om duidelijk te maken wat er praktisch komt kijken bij formatief handelen zijn er diverse modellen in omloop. De afgelopen jaren werkten we…

Lees meer

Advance organizer Toetsrevolutie

In 2016 verscheen Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Veel leraren en scholen hebben sindsdien de handschoen opgepakt en zijn aan de slag gegaan met formatief handelen en/of het aanpakken hun toetsbeleid. Regelmatig zijn we bij scholen te gast geweest om…

Lees meer

Programmatisch toetsen: evidence-informed, maar niet zonder buikpijn

Toetsing is en blijft belangrijk voor studenten. Het stuurt het studeergedrag en geeft helderheid over wat ze wanneer op welke wijze moeten aantonen. Toetsing vanuit de summatieve functie heeft tot doel om een aantal dingen vast te stellen: Is er daadwerkelijk geleerd?…

Lees meer

Toetsrevolutie

Waarom Toetsrevolutie?

Met Toetsrevolutie hopen we een bijdrage te leveren aan het gebruik van formatief handelen in scholen, en willen we de kwaliteit van toetsing in Nederland verbeteren. Dit doen we door hoogwaardig nascholingsaanbod te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast bieden we gratis materialen zoals boeken, blogs en podcasts om leraren en schoolleiders verder te helpen.

Twitter


Linkedin


Website

Wat kan ik bieden?

Lezingen en workshops

Ik verzorg workshops of bijeenkomsten over onderwerpen zoals: formatief handelen, leerdoelen, zelfregulerend leren, feedback, curriculum ontwerp, differentiatie, motivatie en eigenaarschap. Al mijn sessies zijn gebaseerd op inzichten en kennis uit de wetenschap. Ik zorg voor een goede verbinding tussen theorie en praktijk en zet docenten aan het denken hoe zij met behulp van een aantal handvatten de vertaalslag kunnen maken naar hun eigen onderwijspraktijk.

Trajecten

Als lid en medeoprichter van Toetsrevolutie verzorgen wij trajecten over formatief handelen en onderwijs ontwerp op het VO, MBO en HBO. Al onze trajecten zijn op maat en sluiten zo goed mogelijk aan op uw ambities. Inhoudelijk gaan we vooral in op gevorderde leerkrachtvaardigheden en hierbij baseren we ons op wetenschappelijk onderzoek naar ‘wat werkt’. Daarbij moet u denken aan curriculum- en toetsontwerp en effectieve didactische strategieën. Bekijk de website van Toetsrevolutie voor meer informatie.

Studiedag

Is er op uw school veel ruis en onbegrip over wat formatief handelen is? Overweeg dan om een studiedag rond dit thema te organiseren. Met een goed programma kunt u uw collega’s in een dag een goed beeld geven van wat formatief handelen wel of niet is. Inhoudelijk sterke sprekers kunnen de theorie goed uitleggen, maar daarnaast heeft u ook vakexperts nodig die vanuit de praktijkvoorbeelden kunnen geven van hoe zij formatief handelen vormgeven. De juiste sprekers vinden kan echter een hele opgave zijn. Hierbij kan Toetsrevolutie u helpen. Vanuit onze jarenlange expertise en ons grote netwerk aan vakspecialisten kunnen we voor u een boeiende en effectieve studiedag organiseren.

Advies

Formatief handelen verder inbedden in de organisatie en schoolcultuur kan best een uitdaging zijn. Toetsrevolutie kan u hierbij adviseren. Zo kunnen we de school ondersteunen met het inzichtelijk maken van welke (vervolg)stappen er nodig zijn om het ontwikkelingsdoel daadwerkelijk te bereiken. Hoe je de visie van de school kan verbinden aan de activiteiten die er plaatsvinden. En welke rol de schoolleider hierin heeft en hoe hij/zij die optimaal kan benutten. Wij denken graag met u mee, kijken naar de context en achtergrond van uw school en geven advies in wat u verder mogelijk te doen staat.


Meer informatie

Podcast

LLEARN-Podcast

In de LLEARN podcast bieden Rene´ Kneyber, Flemming van de Graaf en Valentina Devid praktische tips en ideeën voor leraren, en bespreken ze interessante nieuwe onderwijsboeken die verschenen zijn. LLEARN is onderdeel van het Toetsrevolutie-platform

Team Toetsrevolutie

Dominique Sluijsmans

René Kneyber

Blanca Wilde López

Valentina Devid