PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt op 12 juni 2023

Deze privacyverklaring voor Leer! BV (“Bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”), beschrijft hoe en waarom we uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (“verwerken”) wanneer u gebruik maakt van onze diensten (“Diensten”), bijvoorbeeld wanneer u:
Bezoek onze website op valentinadevid.nl, of een website van ons die naar deze privacyverklaring linkt
Contact met ons opnemen op andere gerelateerde manieren, inclusief verkoop, marketing of evenementen
Vragen of zorgen? Door deze privacyverklaring te lezen, krijgt u meer inzicht in uw privacyrechten en -keuzes. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Services. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via valentina@toetsrevolutie.nl.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer informatie vinden over elk van deze onderwerpen door op de link achter elk belangrijk punt te klikken of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om het gedeelte te vinden waarnaar u op zoek bent.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wanneer u onze Services bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonlijke informatie verwerken, afhankelijk van hoe u communiceert met Leer! BV en de Services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. Meer informatie over persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie? Wij verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.

Ontvangen wij informatie van derden? Wij ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken wij uw gegevens? We verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we daar een geldige wettelijke reden voor hebben. Lees meer over hoe we uw gegevens verwerken.

In welke situaties en met welke partijen delen wij persoonsgegevens? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke derde partijen. Lees meer over wanneer en met wie we uw persoonlijke informatie delen.

Hoe houden we uw gegevens veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische transmissie via internet of technologie voor informatieopslag 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden onze beveiliging niet kunnen omzeilen en op ongepaste wijze toegang tot , stelen of wijzigen van uw gegevens. Lees meer over hoe we uw informatie veilig houden.

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving inhouden dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Lees meer over uw privacyrechten.

Hoe oefent u uw rechten uit? De gemakkelijkste manier om uw rechten uit te oefenen, is door een verzoek tot toegang van een betrokkene in te dienen of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wilt u meer weten over wat Leer! BV doet met de informatie die we verzamelen? Lees de privacyverklaring volledig door.

INHOUDSOPGAVE

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
2. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?
3. WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?
4. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?
5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
6. HOE HOUDEN WE UW GEGEVENS VEILIG?
7. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
9. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO NOT TRACK-FUNCTIES
10. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?
11. MAKEN WIJ UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?
12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?
13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN, BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

Kortom: we verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de diensten of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:
namen
telefoonnummers
e-mailadressen
postadressen
functietitels
Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Informatie automatisch verzameld

In het kort: bepaalde informatie, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u

Onze diensten.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Services bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze Services te behouden en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:
Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen en informatie over uw activiteit in de Services bevatten (zoals de datum-/tijdstempels die zijn gekoppeld aan uw gebruik, bekeken pagina’s en bestanden , zoekopdrachten en andere acties die u uitvoert, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (ook wel “crashdumps” genoemd) en hardware-instellingen).
Apparaat gegevens. We verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie.
Locatie gegevens. We verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die nauwkeurig of onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen om ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Als u er echter voor kiest om u af te melden, kunt u mogelijk geen gebruik maken van bepaalde aspecten van de Services.
2. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Kortom: we verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

We verwerken uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u omgaat met onze Services, waaronder:
Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw informatie verwerken om uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen met de gevraagde service op te lossen.

3. WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

In het kort: we kunnen informatie delen in specifieke situaties die in dit gedeelte worden beschreven en/of met de volgende derde partijen.

In de volgende situaties moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens delen:
Zakelijke overdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
Wanneer we Google Maps Platform API’s gebruiken. We kunnen uw informatie delen met bepaalde Google Maps Platform API’s (bijv. Google Maps API, Places API). We verkrijgen uw locatie en slaan deze op uw apparaat (“cache”) op. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van dit document.
Zakenpartners. We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

4. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

Kortom: we kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare volgtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.

5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

In het kort: we bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat wij uw persoonlijke gegevens langer dan 1 jaar bewaren.

Wa

n we geen doorlopende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we veilig bewaar uw persoonlijke informatie en isoleer deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

6. HOE HOUDEN WE UW GEGEVENS VEILIG?

Kortom: Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere niet-geautoriseerde derden niet zullen worden in staat zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Services op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de Services binnen een beveiligde omgeving.

7. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

Kortom: we verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen deze aan kinderen onder de 18 jaar.

We vragen niet bewust gegevens van of verkopen kinderen onder de 18 jaar niet bewust. Door de Services te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de Services door een dergelijke minderjarige ten laste. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u kennis krijgt van gegevens die wij hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via valentina@toetsrevolutie.nl.

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Kortom: u kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw lidstaat of de Britse gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met de Federal Data Protection and Information Commissioner.

Uw toestemming intrekken: Als we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken, wat uitdrukkelijke en/of impliciete toestemming kan zijn, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie “HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?” onderstaand.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, en ook niet, wanneer de toepasselijke wetgeving dit toestaat, op de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Afmelden voor marketing- en promotionele communicatie: u kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing- en promotionele communicatie door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we sturen, of door contact met ons op te nemen via de gegevens in de sectie “HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?” onderstaand. U wordt dan van de marketinglijsten verwijderd. We kunnen echter nog steeds met u communiceren, bijvoorbeeld om u servicegerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketingdoeleinden.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Diensten. U kunt zich ook afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders op onze Services.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u ons mailen op valentina@toetsrevolutie.nl.

9. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”)-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze communiceren om niet online gevolgd te worden. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

DENTS SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Ja, als u inwoner bent van Californië, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke informatie.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de “Shine The Light”-wet, staat onze gebruikers die ingezetenen van Californië zijn toe om eenmaal per jaar gratis informatie op te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie die we bekendgemaakt aan derden voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account bij Services hebt, hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u openbaar op de Services plaatst. Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Services, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd van al onze systemen (bijv. back-ups, enz.).

11. MAKEN WIJ UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?

In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een prominente kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit bericht, kunt u ons mailen op valentina@toetsrevolutie.nl of per post contact met ons opnemen via:

Leer! B.V
Gasthuiskamp 23
Zutphen 7203BH
Nederland

13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN, BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke informatie te bekijken, bij te werken of te verwijderen, vult u een toegangsverzoek voor een betrokkene in en dient u dit in.

Begin met het optimaliseren van kennisoverdracht

Als u serieus aan de slag wilt met mijn aanbod kunt u een afspraak met mij maken. U kunt mij mailen door hier te klikken.

U kunt ook de contactpagina gebruiken en zo contact met mij opnemen.

Congres

‘Aan de slag met je eigen onderwijsprogramma!’

9 november 2023, Amsterdam

Samen aan de slag gaan met het ontwikkelen van een curriculum vereist een visie op leren en ontwikkelen, kennis van curriculumtheorie, creativiteit en vooral ook veel geduld. 

Neem Contact Op

Leer effectief over te dragen

Vul het formulier in en neem zo snel mogelijk contact met u op.  U kunt mij ook bereiken op  06-51709534

Contact Informatie

Neem Contact Op

Begin met het optimaliseren van kennisoverdracht

Vul het formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op. U kunt mij ook bereiken op 06-51709534 

Uw contact gegevens