Zweten, weten en nooit meer vergeten!

Leer meer over de potentie van formatief handelen voor het onderwijs en wat het kan opleveren.

Met Formatief Handelen eindelijk een heldere Oplossing

Onderwijs is in flux. Balans vinden tussen het een en het ander is belangrijker dan ooit.

Ik begeef me op het snijvlak van leren en een individuele aanpak

Wat brengen we naar de tafel?

Veel scholen willen aan de slag met formatief handelen, maar twijfelen over hoe te beginnen. 

  • Wat is de eerste stap? 
  • Wat is een goed implementatietempo? 
  • Welke kennis en vaardigheden moeten docenten op doen om formatief handelen te laten slagen? 
  • En hoe raken alle collega’s betrokken en gemotiveerd? 
  • Wat zou de rol van de schoolleiding moeten zijn in zo’n ontwikkeling?

Hieronder vindt u informatie over de mogelijkheden en ons aanbod. 

Advisering voor schoolleiders en kartrekkers
Vervolgtrajecten
Voortraject voor schoolleiders
Studiedag formatief handelen
Expertisetraject voor docenten
Online Expertisetraject voor docenten

Advisering voor schoolleiders & kartrekkers

Formatief handelen verder inbedden in de organisatie en schoolcultuur kan best een uitdaging zijn.

Toetsrevolutie kan u hierbij adviseren. Zo kunnen we de school ondersteunen met het inzichtelijk maken van welke (vervolg)stappen er nodig zijn om het ontwikkelingsdoel daadwerkelijk te bereiken. Hoe je de visie van de school kan verbinden aan de activiteiten die er plaatsvinden. En welke rol de schoolleider hierin heeft en hoe hij/zij die optimaal kan benutten.

Zo is het principe van formatief handelen in klas ook erg toepasbaar bij het verder uitrollen en inbedden van formatief handelen in de schoolorganisatie. Daarnaast zijn er de nodige valkuilen in het implementatieproces waar wij u voor kunnen hoeden.

We denken graag met u mee, kijken naar de context en achtergrond van uw school en geven advies in wat u verder mogelijk te doen staat.

Geïnteresseerd geraakt?

Neem contact op door hier te klikken.

Voortraject voor schoolleiders

Als schoolleider is het van belang om zelf ook inhoudelijk op de hoogte te zijn van onderwijsconcepten en didactiek.

Dan is het fijn als u wetenschappelijk onderbouwing, theorie en praktijkvoorbeelden krijgt aangeboden van experts zodat u zich het concept verder eigen kan maken. Hierdoor krijgt u een beeld van wat formatief handelen is, wat erbij komt kijken en wat ervoor nodig is om het succesvol te implementeren binnen uw organisatie.

Een draagvlakonderzoek, lesobservatietips of een lezing voor alle docenten behoren tevens hierbij tot de mogelijkheden. 

Geïnteresseerd geraakt?

Neem contact op door hier te klikken.

Expertisetraject voor docenten

Hoe kan je ervoor zorgen dat jij en jouw collega’s genoeg kennis en vaardigheden ontwikkelen dat ze formatief handelen succesvol kunnen invoeren in hun eigen les. 

Toetsrevolutie kan hierbij helpen. Wij bieden trajecten aan van minimaal 7 bijeenkomsten waarbij wij docenten trainen in het implementeren van formatief handelen.

Onze doelen hierbij zijn dat docenten vaardigheden, inzicht en begrip ontwikkelen die nodig zijn bij formatief handelen. Naast inhoudelijke bijeenkomsten bieden we ook de mogelijkheid om consultsessies te organiseren waar er meer ruimte is voor maatwerk, uitwisseling, vragen en coaching.

Het is van belang dat er goed contact is met een stuurgroep/procesbegeleiders van binnen de school en de trainers van Toetsrevolutie, hierdoor borgen we de kwaliteit en de verdere inbedding.

Wij werken met op maat ontworpen online-portal waar alle deelnemers de materialen en huiswerk kunnen vinden en inleveren.

Het expertisetraject kan worden afgesloten met een certificaat. 

Geïnteresseerd geraakt?

Neem contact op door hier te klikken.

Vervolgtrajecten (toetsing, differentiëren, determineren en ontwerp)

Doelen, activiteiten en toetsing op elkaar afstemmen is een behoefte die veel scholen hebben.

Het kunnen komen tot zwaarwegende beslissingen die gebaseerd zijn op de juiste informatie en die een betrouwbaar beeld geven van een leerling of student.

Een toetsbeleid wat in balans is en waar gewenste uitkomsten helder in benoemd zijn. Een kennisrijk curriculum als basis voor didactiek, waarbij er duidelijke (spiraalvormige) leerlijnen zijn ontworpen waar feedback en de mogelijkheid voor verbetering in zijn opgenomen.

Door formatief handelen logisch kunnen differentiëren en hiermee uiteindelijk ook goed kunnen determineren, bijvoorbeeld in brede brugklassen… Dit zijn vraagstukken waar steeds meer scholen antwoorden op zoeken.

Toetsrevolutie biedt de mogelijkheid tot diverse vervolgtrajecten waar deze en andere vraagstukken bij aan bod komen. We bouwen hierbij verder op het expertisetraject. 

Geïnteresseerd geraakt?

Neem contact op door hier te klikken.

Studiedag formatief handelen

Is er op uw school veel ruis en onbegrip over wat formatief handelen is?

Overweeg dan om een studiedag rond dit thema te organiseren.

Met een goed programma kunt u uw collega’s in een dag een goed beeld geven van wat formatief handelen wel of niet is.

Inhoudelijk sterk sprekers kunnen de theorie goed uitleggen, maar daarnaast heeft u ook vakexperts nodig die vanuit de praktijkvoorbeeldenkunnen geven van hoe zij formatief handelen vormgeven.

De juiste sprekers vinden kan echter een hele opgave zijn. Hierbij kan

Toetsrevolutie u helpen. Vanuit onze jarenlange expertise en ons grote netwerk aan vakspecialisten kunnen we voor u een boeiende en effectieve studiedag organiseren.

Wilt u hier meer over weten? 

Geïnteresseerd geraakt?

Neem contact op door hier te klikken.

Online Expertisetrajectvoor docenten

Wil je graag leren hoe je formatief handelen kan integreren in je eigen les?

Toetsrevolutie organiseert in het schooljaar 2021-2022 een online expertise traject voor docenten.

Dit traject bestaat uit 6 bijeenkomsten waarbij je leert hoe je formatief kan handelen in je eigen les. Onze doelen hierbij zijn dat jij vaardigheden, inzicht en begrip ontwikkelen die nodig zijn bij formatief handelen.

Naast inhoudelijke bijeenkomsten bieden wij ook de mogelijkheid om deel te nemen aan consultsessies waar er meer ruimte is voor maatwerk, uitwisseling, vragen en coaching.

Wij werken met op maat ontworpen online-portal waar je alle materialen en huiswerk kan vinden en inleveren.

Het expertisetraject wordt afgesloten met een certificaat. 

Geïnteresseerd geraakt?

Bekijk de cursus en neem een proefles.

Neem Contact Op

Begin met het optimaliseren van kennisoverdracht

Vul het formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op. U kunt mij ook bereiken op 06-51709534 

Uw contact gegevens

Begin met het optimaliseren van kennisoverdracht

Als u serieus aan de slag wilt met mijn aanbod kunt u een afspraak met mij maken. U kunt mij mailen door hier te klikken.

U kunt ook de contactpagina gebruiken en zo contact met mij opnemen.

Congres

‘Aan de slag met je eigen onderwijsprogramma!’

9 november 2023, Amsterdam

Samen aan de slag gaan met het ontwikkelen van een curriculum vereist een visie op leren en ontwikkelen, kennis van curriculumtheorie, creativiteit en vooral ook veel geduld. 

Neem Contact Op

Leer effectief over te dragen

Vul het formulier in en neem zo snel mogelijk contact met u op.  U kunt mij ook bereiken op  06-51709534

Contact Informatie