De didactische routekaart als kompas voor formatief handelen

De woorden formatief handelen hebben, vijf jaar na de introductie ervan door René Kneyber, een vaste plek veroverd in het onderwijswoordenboek van veel scholen en opleidingen. Dat is natuurlijk fantastisch! Het risico van een dergelijk populair concept is echter dat er vele misvattingen kunnen ontstaan of blijven bestaan. Zo zien we dat het woord formatief […]

Keuze-uren, niet altijd een goede keuze

Keuze-uren, flexrooster, maatwerkuren, keuzewerktijd-uren, er is een grote diversiteit aan namen die gegeven worden aan een ontwikkeling die in sterke opkomst is in het voortgezet onderwijs op het moment: een rooster waarbij niet meer alle lesuren vaststaan, maar leerlingen zelf een deel van hun rooster mogen samenstellen. Hoe keuze-uren precies worden ingevuld verschilt van school […]

Hoge verwachtingen, maar waarvan?

“Iedere docent moet hoge verwachtingen hebben van alle leerlingen”. Er is vrijwel geen uitspraak die in het onderwijs beter ontvangen wordt dan deze. Of het nu een minister in de krant, een keynotespreker op een studiedag, of een docent tijdens een vergadering is die de uitspraak doet, de persoon in kwestie kan altijd rekenen op […]

Gekozen voor keuze-uren.. en dan?

Op veel scholen is een ontwikkeling gaande waarbij een keuze-urensysteem ingevoerd wordt. In een eerdere blog hebben we onze zorgen geuit over de inhoudelijke misvattingen waarop deze invoering soms gestoeld is. Is keuze-uren invoeren daarmee altijd een slecht idee? Niet per se. Natuurlijk bestaan er ook tevreden ‘gebruikers’ van keuze-uren. Dit is vaker het geval als keuze-uren […]

Over formatief handelen, rolpatronen en ambitieuze verwachtingen

“Geheugen is wat overblijft na denkwerk”. Deze bekende uitspraak van Daniel Willingham is een mooie samenvatting van veel van de principes van de cognitieve psychologie. Leerlingen die nergens over nadenken, die leren ook niks. Veel van wat evidence-informed lesgeven heet, draait daarom om het aan het denken zetten van leerlingen. Een bekend voorbeeld hiervan is […]

Formatief handelen: naar handvatten voor implementatie

Wat zijn goede handvatten bij het implementeren van formatief handelen in het onderwijs?  Op 11 juni jl. hebben we met z’n drieën hier een webinar over gegeven. Vanuit een heldere definitie van implementeren en formatief handelen hebben we zes bouwstenen inclusief kernvragen benoemd die voor een structurele verandering van belang zijn, maar ook een kapstok kunnen […]

Begin met het optimaliseren van kennisoverdracht

Als u serieus aan de slag wilt met mijn aanbod kunt u een afspraak met mij maken. U kunt mij mailen door hier te klikken.

U kunt ook de contactpagina gebruiken en zo contact met mij opnemen.

Congres

‘Aan de slag met je eigen onderwijsprogramma!’

9 november 2023, Amsterdam

Samen aan de slag gaan met het ontwikkelen van een curriculum vereist een visie op leren en ontwikkelen, kennis van curriculumtheorie, creativiteit en vooral ook veel geduld. 

Neem Contact Op

Leer effectief over te dragen

Vul het formulier in en neem zo snel mogelijk contact met u op.  U kunt mij ook bereiken op  06-51709534

Contact Informatie

Neem Contact Op

Begin met het optimaliseren van kennisoverdracht

Vul het formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op. U kunt mij ook bereiken op 06-51709534 

Uw contact gegevens